paper plain icon
contact us
close icon
We Are Here, Always at your service!
To receive the new offers, fill in the details and we will get back to you as soon as possible
Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions -
 | 

Shade Solutions -

Shade Solutions - 502-114
 | 

Shade Solutions - 502-114

Shade Solutions - 502-100
 | 

Shade Solutions - 502-100

Shade Solutions - 502-110
 | 

Shade Solutions - 502-110

Shade Solutions - 502-107
 | 

Shade Solutions - 502-107

Shade Solutions - 502-105
 | 

Shade Solutions - 502-105

Shade Solutions - 502-103
 | 

Shade Solutions - 502-103

Shade Solutions - 502-101
 | 

Shade Solutions - 502-101

Shade Solutions - 502-127
 | 

Shade Solutions - 502-127

Shade Solutions - 502-126
 | 

Shade Solutions - 502-126

Shade Solutions - 502-125
 | 

Shade Solutions - 502-125

Shade Solutions - 502-124
 | 

Shade Solutions - 502-124

Shade Solutions - 502-121
 | 

Shade Solutions - 502-121

Shade Solutions - 502-119
 | 

Shade Solutions - 502-119

Shade Solutions - 502-117
 | 

Shade Solutions - 502-117

Shade Solutions - 502-115
 | 

Shade Solutions - 502-115

Shade Solutions - 502-113
 | 

Shade Solutions - 502-113

Shade Solutions - 502-112
 | 

Shade Solutions - 502-112

Shade Solutions - 502-109
 | 

Shade Solutions - 502-109

Shade Solutions - 502-106
 | 

Shade Solutions - 502-106

Shade Solutions - 502-104
 | 

Shade Solutions - 502-104

Shade Solutions - 502-102
 | 

Shade Solutions - 502-102

Shade Solutions - 502-116
 | 

Shade Solutions - 502-116

Shade Solutions - 502-118
 | 

Shade Solutions - 502-118

Shade Solutions - 502-120
 | 

Shade Solutions - 502-120

Shade Solutions - 502-122
 | 

Shade Solutions - 502-122

Shade Solutions - 502-111
 | 

Shade Solutions - 502-111

Shade Solutions - 502-108
 | 

Shade Solutions - 502-108

אנו מספקים הצללה לפרגולות בדגמים שונים כמו: דוגמת גלים, דוגמת רפפות, דוגמת פרופילים וחדש - בחיתוך לייזר לפי דרישת הלקוח

 

הצללה | טרלידורבכל הנוגע לקיץ הישראלי, אין עוררין על חיוניותם ונחיצותם של פתרונות ההצללה בגינה, בחצר, במרפסת ואו עבור החניה לרכב. אנשי הצוות המקצועי מבית קבוצת טרלידור מציינים שפתרונות ההצללה נחלקים לשתי קטגוריות מרכזיות שהן: סוככים ופרגולות. ההבדל העיקרי שבין שני פתרונות ההצללה הללו נעוץ בכך שהסוככים ניתנים לסגירה על ידי קיפול, בעוד שהפרגולות מהוות, למעשה, מבנה קבוע וללא כל אפשרות לקיפול או הזזה.

 

עובדה זו הנה רלוונטית מאחר שתקנות העזר העירוניות מחייבות היתר בניה מהרשות המוניציפלית עבור התקנה של כל מבנה או אובייקט קבוע, כשהדבר כרוך בהליך בירוקרטי ולעתים אף בתוספת תשלום במסי הארנונה. מעבר לכך, הסוככים לרוב גם זולים ופשוטים יותר להתקנה, וגם אינם כרוכים בתחזוקה רבה.

 

השיקולים לבחירת פתרון ההצללה המתאים ביותר אל הצרכים

מקבוצת טרלידור מסבירים שבשלב החיפושים אחר סוכך, פרגולה או כל פתרון הצללה כזה או אחר, כדאי להתייחס לכמה פרטים שיכולים לסייע ולתרום משמעותית בבחירת המוצר המתאים ביותר אל הצרכים האינדיבידואליים, כמו לדוגמה ייעודו של הסוכך (האם הסוכך עתיד לשמש להצללה בלבד או גם שמא להגנה מפני הגשם) ומיקומו העתידי (בגינה, במרפסת, מעל לחלון או עבור החניה לרכב).

 

יש לבחון גם את אופן הקיפול של הסוכך (קיפול ידני או חשמלי), תדירות השימוש, גודל שטח הכיסוי וכמובן גם גובה הסכום שמקציבים לצורך זה. ההתייחסות אל הפרטים הללו מסייעת לבחירת הפתרון הנכון והמתאים ביותר לצרכים העתידיים, ובפרט לאור העובדה שהשווקים מציעים כיום מגוון בלתי נדלה של סוככים מסוגים שונים.

 

בחינת יתרונות מול חסרונות של פתרונות הצללה שונים

סוכך המרקיזה, לדוגמה, נחשב לפתרון הצללה המוכר והפופולרי ביותר מבין כל פתרונות ההצללה הקיימים כיום. סימן ההיכר של סוכך זה הוא הקיפול שצורתו רבע עיגול, ונהוג לעשות בו שימוש בעיקר בחלונות ובמרפסות קטנות. יתרונו הבולט של סוכך המרקיזה נעוץ בכך שהוא אינו דורש אישורי עירייה, בעוד שחסרונו העיקרי נוגע לעובדה ששטח הכיסוי שלו הוא לכל היותר מטר וחצי.

 

במקרים של מרפסות שמש רחבות, אזי סוכך הזרועות עשוי להוות פתרון הצללה הולם, היות אין לו מגבלה מבחינת שטח הכיסוי. עם זאת, במידה והוא עתיד להיות מותקן במקומות המתאפיינים גשמים ואו משבי רוח חזקים, מומלץ לחפש פתרון מסוג אחר, שכן מדובר בסוכך הנחשב לעדין ביחס לסוככים האחרים.

אנו מספקים הצללה לפרגולות בדגמים שונים כמו: דוגמת גלים, דוגמת רפפות, דוגמת פרופילים וחדש - בחיתוך לייזר לפי דרישת הלקוח

 

הצללה | טרלידורבכל הנוגע לקיץ הישראלי, אין עוררין על חיוניותם ונחיצותם של פתרונות ההצללה בגינה, בחצר, במרפסת ואו עבור החניה לרכב. אנשי הצוות המקצועי מבית קבוצת טרלידור מציינים שפתרונות ההצללה נחלקים לשתי קטגוריות מרכזיות שהן: סוככים ופרגולות. ההבדל העיקרי שבין שני פתרונות ההצללה הללו נעוץ בכך שהסוככים ניתנים לסגירה על ידי קיפול, בעוד שהפרגולות מהוות, למעשה, מבנה קבוע וללא כל אפשרות לקיפול או הזזה.

 

עובדה זו הנה רלוונטית מאחר שתקנות העזר העירוניות מחייבות היתר בניה מהרשות המוניציפלית עבור התקנה של כל מבנה או אובייקט קבוע, כשהדבר כרוך בהליך בירוקרטי ולעתים אף בתוספת תשלום במסי הארנונה. מעבר לכך, הסוככים לרוב גם זולים ופשוטים יותר להתקנה, וגם אינם כרוכים בתחזוקה רבה.

 

השיקולים לבחירת פתרון ההצללה המתאים ביותר אל הצרכים

מקבוצת טרלידור מסבירים שבשלב החיפושים אחר סוכך, פרגולה או כל פתרון הצללה כזה או אחר, כדאי להתייחס לכמה פרטים שיכולים לסייע ולתרום משמעותית בבחירת המוצר המתאים ביותר אל הצרכים האינדיבידואליים, כמו לדוגמה ייעודו של הסוכך (האם הסוכך עתיד לשמש להצללה בלבד או גם שמא להגנה מפני הגשם) ומיקומו העתידי (בגינה, במרפסת, מעל לחלון או עבור החניה לרכב).

 

יש לבחון גם את אופן הקיפול של הסוכך (קיפול ידני או חשמלי), תדירות השימוש, גודל שטח הכיסוי וכמובן גם גובה הסכום שמקציבים לצורך זה. ההתייחסות אל הפרטים הללו מסייעת לבחירת הפתרון הנכון והמתאים ביותר לצרכים העתידיים, ובפרט לאור העובדה שהשווקים מציעים כיום מגוון בלתי נדלה של סוככים מסוגים שונים.

 

בחינת יתרונות מול חסרונות של פתרונות הצללה שונים

סוכך המרקיזה, לדוגמה, נחשב לפתרון הצללה המוכר והפופולרי ביותר מבין כל פתרונות ההצללה הקיימים כיום. סימן ההיכר של סוכך זה הוא הקיפול שצורתו רבע עיגול, ונהוג לעשות בו שימוש בעיקר בחלונות ובמרפסות קטנות. יתרונו הבולט של סוכך המרקיזה נעוץ בכך שהוא אינו דורש אישורי עירייה, בעוד שחסרונו העיקרי נוגע לעובדה ששטח הכיסוי שלו הוא לכל היותר מטר וחצי.

 

במקרים של מרפסות שמש רחבות, אזי סוכך הזרועות עשוי להוות פתרון הצללה הולם, היות אין לו מגבלה מבחינת שטח הכיסוי. עם זאת, במידה והוא עתיד להיות מותקן במקומות המתאפיינים גשמים ואו משבי רוח חזקים, מומלץ לחפש פתרון מסוג אחר, שכן מדובר בסוכך הנחשב לעדין ביחס לסוככים האחרים.

Contact us here

Trellidor’s Pergolas are made from the finest aluminum, and will transform an ordinary patio or deck, carport or garage into an elegant outdoor living space, providing years of maintenance free enjoyment. 

Whether our aluminum pergola is attached to the required area or is a free-standing structure our design flexibility makes your vision a reality.  You choose how much shade you desire - from partial shade to more shade.  You can even add our retractable shades on top to control all of the sunlight.  

If you are looking for a way to enhance the beauty, ambiance, comfort and value of your home, take a closer look at our aluminum pergola structures.  With a design to fit into any budget, if you can dream it, we can build it.