תג מחירה

Laser-Cut Fence

The Laser-Cut fence offers many designs, from quiet elegance to avant-garde styles. Trellidor’s laser-cut fences provide a unique world of options, from aluminium and glass combinations to impressive patterns and simulated developments. Whether it’s existing models or custom-designed options tailored to your vision for outdoor spaces at home or in your business, these fences prioritize safety and structural protection.

$20.00

Important Information

גדרות בחיתוך לייזר, זו הדוגמא המועדפת והנוחה ביותר, מהסיבה שכל עיצוב שעולה לכם בראש, כל דוגמא ניתנת לייצור אצלנו.

יש מגוון דוגמאות עיצוב ללייזר, אבל בנוסף חשוב לנו גם לקבל רעיונות יצירתיים אחרים מכם, וכמובן ליישם אותם אצלכם בבית.

ניתן לעשות דגמים שמותאמים גם לשער וגם לגדר כדי ליצור תחושת אחידות בחצר הבית.

Let's create your next project with us