תג מחירה

Pool Railings

A pool railing is a world of its own, combining design, meticulous planning, and an extra focus on user safety.
At Trellidor, there are countless options for choosing and customising pool railings to fit the strictest regulatory standards.
To achieve the best fit – from how the railing meets the floor to selecting the most elegant finish – our team is here to assist you in finding the most suitable product for your home in every aspect.

Important Information

מעקות הבריכה ניתנים לייצור גם בזכוכית וגם באלומיניום.

באפשרותנו לייצר את המעקות לפי בקשתכם, ולפי צורכיכם.

שני החומרים חזקים, עמידים ומומלצים ביותר להתקנה, לבתים המחזיקים בבריכה ורוצים לבטח אותם.

Let's create your next project with us