תג מחירה

Hi-Palace Series

Trellidor’s Hi-Palace series gates allow complete, continuous, and aesthetic privacy in a clean, luxurious, and ornament-free appearance. You can combine pedestrian entrance gates and choose the opening mechanism that best suits your needs.
This gate style is modern and can integrate perfectly with various architectural styles, creating a unified facade towards the street while maintaining the privacy and safety of home residents.

$20.00

Important Information

דגם הי-פאלאס, הוא דגם נקי, בלי דברים מושכים את העין, ובכל זאת הוא הדגם היוקרתי ביותר שתוכלו להתקין בביתכם.

קיימת אופציה ליצור שער כניסה עם ידית שקועה, שלגמרי נותנת ייחודיות לכניסת הבית.

Let's create your next project with us