טרלידור לוגו
תג מחירה

The Ethnic Series

Interior railings for stairs from the Ethnic series allow the integration of oriental and unique patterns into home design. Choosing this series gives the staircase a unique, one-time appearance that can blend with any interior design style. Turning the staircase into a decorative element allows you to enjoy an aesthetic, beautiful, safe, and stable product – the epitome of beauty and security.

$20.00

Important Information

הסדרה האתנית המיוחדת שלנו ניתנת לשילוב כמעט עם כל קו עיצובי שיהיה לכם בבית.

Let's create your next project with us