תג מחירה

“Safety” Security Bars Series

Our ‘Safety’ Security Bars blend elegance and top-tier security. These permanent, high-quality bars, with non-toxic paint, are ideal for children’s rooms and meet European Reach standards. Easy to wall-mount, they come in various patterns and colors. Advanced manufacturing ensures they’re not only stylish but also durable, resisting rust over time.

$20.00

Important Information

הסורג בעל פרופיל מרובע ייחודי לו.

מתחכם בעיצובו,עם זאת, בטיחותי בצורה מקסימלית.

Let's create your next project with us